Δικαιολογητικά για βάφτιση σε εκκλησία

Δικαιολογητικά για βάφτιση σε εκκλησία

Tags:,

Δρομολογώντας και οργανώνοντας τις διαδικασίες για την βάπτιση του παιδιού σας θα πρέπει να λάβετε εις γνώσιν και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να προχωρήσει η διαδικασία της βάπτισης.

Πριν την βάπτιση υπάρχουν οι υποχρεώσεις προς της εκκλησία, υποχρεώσεις που συμπεριλαμβάνουν την συνεννόηση με τον ιερέα για την διαθεσιμότητα της ημερομηνίας που επιθυμείτε να γίνει η βάπτιση και την προσκόμιση στον εφημέριο της ενορίας που θα γίνει η βάπτιση μια ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως , την οποία θα πάρετε από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί το παιδί μετά την γέννηση του και θα έχει επάνω την ένδειξη ” Για την βάπτιση”.

Στην περίπτωση που επιθυμία σας είναι να κάνετε την βάπτιση σε διαφορετική ενορία από αυτήν της περιοχής σας θα πρέπει να μεταβιβάσετε ένα ” παρά ενορία ” έγγραφο μαζί με την ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, είτε εσείς ο ίδιος είτε ο εφημέριο του ναού, στον ναό που θα πραγματοποιηθεί η βάπτιση έχοντας μάλιστα και ένα χρηματικό αντίτιμο , το λεγόμενο κληρικόσημο.

Μετά την ολοκλήρωση της βάπτισης ο ιερέας θα πρέπει να εκδώσει την δήλωση βαπτίσεως, μια δήλωση που κάνει και επίσημα έγκυρο το μυστήριο. Την δήλωση αυτή πρέπει να την καταθέσουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ,οι γονείς του παιδιού η κάποιος συγγενείς έως και τρίτου βαθμού , ο νονός και σε σπάνιες περιπτώσεις ο ίδιος ο βαπτισθείς εάν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, στο ληξιαρχείο της περιοχής.

Η κατάθεση της δήλωσης βαπτίσεως θεωρείται εμπρόθεσμή εάν γίνει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της, σε διαφορετική περίπτωση που οι τρεις μήνες έχουν περάσει υπάρχει χρηματικό πρόστιμο, της τάξεως των 4,40 ευρώ εάν δεν έχουν περάσει 6 μήνες ενώ 13,21 σε περίπτωση που έχουν περάσει 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης.

Στην περίπτωση που οι γονείς του παιδιού είναι χωρισμένοι θα πρέπει να υπάρξει υπεύθυνη δήλωση του γονέα που δεν έχει την κηδεμονία ότι συμφωνεί, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας για την τέλεση της βάπτισης θα πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση θανάτου του ενός γονιού θα πρέπει να προσκομιθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου ενώ σε περίπτωση διαζυγίου θα πρέπει να κατατεθεί η δικαστική απόφαση της κηδεμονίας. Τέλος μητέρες άγαμες μπορούν να κάνουν την βάπτιση του παιδιού τους με μια απλή υπεύθυνη δήλωση και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.