Τα δικαιολογητικά ληξιαρχικής δήλωσης βάπτισης

Τα δικαιολογητικά ληξιαρχικής δήλωσης βάπτισης

Tags:,

Ξεκινώντας τις διαδικασίες για την βάπτιση του παιδιού σας , μπαίνετε σε μια διαδικασία που και η παραμικρή λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Οι ετοιμασίες είναι πολλές και χρονοβόρες και ειδικά στην Ελλάδα της γραφειοκρατίας μπορεί μια μικρή αμέλεια σε κάποιο από τα απαραίτητα χαρτιά που πρέπει να κατατεθούν να σας ταλαιπωρήσει λίγο παραπάνω. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και χαρτιά που πρέπει να κατατεθούν και το που πρέπει να τα καταθέσετε για να σας βοηθήσουμε στην βάπτιση του παιδιού σας εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για να τον αξιοποιήσετε σε κάτι πιο ευχάριστο.

Αρχικά ορίστε την ημερομηνία που θέλετε να κάνετε την βάπτιση και κοιτάχτε εάν υπάρχει διαθέσιμη στην εκκλησία και την ενορία που θέλετε να πραγματοποιηθεί. Με την γέννηση του παιδιού πρέπει να γίνει η δήλωση του στο ληξιαρχείο της περιοχής σας και μετά από εκεί θα μπορείτε να πάρετε μετά πιστοποιητικό γέννησης με την ένδειξη <<Δια την βάπτιση>>. Το πιστοποιητικό αυτό θα καταθέσετε στην ενορία και στον ιερέα που θα γίνει το μυστήριο. Πριν την τέλεση του μυστηρίου οι γονείς υπό την ένδειξη της ταυτότητας τους δηλώνουν το όνομα του παιδιού και το θρήσκευμα αυτού, ενώ ο νονός δηλώνει τα δικά του στοιχεία για να κρατηθούν στο αρχείο του ναού.

Με την ολοκλήρωση της βάπτισης ο ιερέας πρέπει να εκδώσει την δήλωση της βάπτισης την οποία πρέπει να καταθέσουν οι γονείς στο ληξιαρχείο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της. Στην περίπτωση που η κατάθεση της δήλωσης καθυστερήσει έως και τρεις μήνες επιβάλλεται πρόστιμο από την εφορία του ύψους των 4,5 ευρώ ενώ για καθυστέρηση πάνω από τρεις μήνες τ πρόστιμο περνάει τα 13 ευρώ.

Η δήλωση πρέπει να γίνει από τους γονείς η από κάποιον από τους παππού-γιαγιά η τον νονό. Σε περίπτωση που η βάπτιση γίνει σε μέρος διαφορετικό από τον τόπο γέννησης η δήλωση γίνεται στο ληξιαρχείο του τόπου της βάπτισης και στην συνέχεια συντάσσοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεταβιβάζονται εντός 10 ημερών αντίγραφα στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης. Στην περίπτωση που ο ένας από τους δυο γονείς δεν ζει για να γίνει η βάπτιση θα πρέπει να προσκομίσετε στην εκκλησία ληξιαρχική πράξη θανάτου ενώ σε περίπτωση αποχής από την γονική μέριμνα θα πρέπει να προσκομίσετε δικαστική απόφαση που να το επιβεβαιώνει.

Τέλος οι άγαμες μητέρες μπορούν με μια υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής να βαφτίσει το παιδί της δηλώνοντας ότι έχει μόνη της και αποκλειστικά η ίδια την γονική μέριμνα του παιδιού